Posts Tagged "เอากับคนนอกเมือง"

เมียตัวดี

เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริง ที่เกิดขึ้นในชีวิตผมจริงๆครับ ผมอายุ 35 ปี ภรรยาผมอายุ32 เธอชื่อนิครับรูปร่างบางผิวค่อนข้างเข้ม 21