• July 1, 2019

เจลลี่คอนด้อมคืออะไร ถุงยางอนามันแบบเจลหล่อลื่น ที่ทำให้ฟินได้

วิวัฒนาการไมได้เกิดขึ้นเพียงแค่กับมนุษย์ สิ่งของใกล้ตัว สิ่งของทั่วไป ก็เกิดการพัฒนา บางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนรูปร่างไปจากอดีตมาก แต่บางอย่างกลับวิวัฒนาการจนน่าตกใจ ของใกล้ตัวที่ว่า ก็คือถุงยางอนามัยครับ เมื่อ